深圳
 • 热门城市
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 深圳买房网房价

  区域:
  不限 龙岗 龙华 宝安 南山 福田 罗湖 坪山 盐田 大鹏 光明 周边

  大鹏房价

  新房 1月均价38336元/㎡ 环比上月0%

  深圳大鹏房价走势

  深圳房价分布

  大鹏区域房价

  区域 新房均价 环比上月 同比去年
  葵涌 48664元/㎡ -- --
  大鹏 28008元/㎡ -- --

  深圳热门楼盘房价

  楼盘 新房均价 环比上月 同比去年
  龙岐湾1号 243749元/㎡ 1% ↑ --
  璞岸 63992元/㎡ 2% ↑ --
  璞岸花园 53962元/㎡ 1% ↑ --
  承翰陶柏莉 40094元/㎡ 3% ↑ --
  承翰陶柏莉 37085元/㎡ 0.53% ↑ --
  御海湾山庄 34638元/㎡ 1% ↑ --
  KPR佳兆业广场 29450元/㎡ 3% ↑ --
  承翰半山海 28700元/㎡ 3% ↑ --
  KPR佳兆业广场 17966元/㎡ 2% ↑ --
  曼湾 10300元/㎡ 1.99% ↑ --

  深圳推荐楼盘

  板块房价

  城市房价

  小区房价

  房价排行榜